Author: Sirus Mbusa

Memahami Yang Lain dengan Hermeneutika Dilthey

Semua orang akan selalu dihadapkan pada keadaan untuk memahami segala sesuatu yang ada dan dijumpai dalam kehidupannya, baik sesuatu itu berupa teks maupun konteks kehidupan itu sendiri.

Close Menu