Category: Buku

Tentang Kesia-Siaan

Bagaimana bisa, manusia hidup dengan menjalani sebuah tindakan berulang-ulang? Hidup dalam repetisi tiada akhir? Adakah rasa jengah atas keadaan, justru menjadi landasan Sisifus melakukan tindakannya?

Perempuan dan Second Sex

Perempuan dalam The Second Sex seolah tak punya “kehadiran”, sebab yang memberi “makna” adalah lelaki

Aku dan Teks

Teks menyembunyikan kebenaran melalui parafrase. Ia bukan menghapus atau meniadakan nilai awali, melainkan menyamarkannya melalui cara teks mengemas pesan

21 Lessons: 21 Adab untuk Abad ke-21

21 Lessons dapat menjadi panduan dalam menghadapi perubahan zaman dengan memperingatkan manusia mengenai bagaimana cara belajar, beradaptasi, dan bertahan di “zaman kebingungan”

Close Menu