Tag: Bahasa

Manusia, Kesadaran, dan Bahasa

Manusia yang terlempar ke dunia, manusia yang mengada di dunia, manusia, dasar dari segala yang sentral di dalam alam semesta. Ia mempunyai sesuatu yang dinamakan

Close Menu