Tag: Hermeneutika

Memahami Yang Lain dengan Hermeneutika Dilthey

Semua orang akan selalu dihadapkan pada keadaan untuk memahami segala sesuatu yang ada dan dijumpai dalam kehidupannya, baik sesuatu itu berupa teks maupun konteks kehidupan itu sendiri.

Hermeneutik dan Retorik Gadamer

Pemahaman mengenai apa itu hermeneutika dan retorika kerapkali terasa kabur dan tidak bisa dimengerti dengan mudah dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas

Aku dan Teks

Teks menyembunyikan kebenaran melalui parafrase. Ia bukan menghapus atau meniadakan nilai awali, melainkan menyamarkannya melalui cara teks mengemas pesan

Close Menu