Tag: Kesadaran

Manusia, Kesadaran, dan Bahasa

Manusia yang terlempar ke dunia, manusia yang mengada di dunia, manusia, dasar dari segala yang sentral di dalam alam semesta. Ia mempunyai sesuatu yang dinamakan

Ex Philosophia Claritas

Ide tulisan ini berangkat dari nuansa intelektual yang dibangun oleh kawan-kawan Lingkar Studi Filsafat Discourse (LSFD). Bukan hal yang sepenuhnya baru dan membanggakan, sebetulnya, hanya

Close Menu