fbpx

Category: Ulasan

Manusia dalam War Comedy

Makna manusia tidak akan terhapus oleh koersifitas apapun. Justru sebaliknya makna manusia dapat hilang apabila kita gagal membaca dan merepresentasikan nilai manusia dalam diri orang lain, para Liyan

Perempuan dan Second Sex

Perempuan dalam The Second Sex seolah tak punya “kehadiran”, sebab yang memberi “makna” adalah lelaki

Aku dan Teks

Teks menyembunyikan kebenaran melalui parafrase. Ia bukan menghapus atau meniadakan nilai awali, melainkan menyamarkannya melalui cara teks mengemas pesan

21 Lessons: 21 Adab untuk Abad ke-21

21 Lessons dapat menjadi panduan dalam menghadapi perubahan zaman dengan memperingatkan manusia mengenai bagaimana cara belajar, beradaptasi, dan bertahan di “zaman kebingungan”